De första sådderna är uppe ur jorden

Nu har de första sådderna kikat upp ur sålådorna.

Ricinfröna hade god grobarhet!!

Först i juli kommer de att blomma.

Det gäller att vara ute i god tid.

Ricin, en fantastiskt fin blomma i sommar

Lämna ett svar