Kommande marknader

I år är det osäkert hur många marknader vi kommer att delta i pga Coronaläget.

Klart är att Mor Stinas gårdsmarknad kommer att vara 30 maj , Corona-anpassad.

30 maj Mor Stinas Gårdsmarknad

5 juni Jössebygdens Trädgårdsförenings växtmarknad vid Ny kyrka